УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Тематика курсових робітТематика курсових робіт 2016-2017 р.

Тематика курсових робіт з «Основ виробництва» на 2016-2017 н.р.

кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності

1.Основні параметри,що характеризують деталь як геометричне тіло або їх сукупність

2.Призначення, будова і принципи роботи зварювального трансформатора.

3.Проектувальний розрахунок валів на підприємстві

4.Проектувальний розрахунок осей на підприємстві

5.Транспортна промисловість, сучасний стан та перспективи розвитку

6.Зв’язок, сучасний стан та перспективи розвитку

7.Підвищення ефективності технологічного процесу розкрою плитних деревних матеріалів на меблеві заготовки.

8.Підвищення ефективності технологічного процесу виготовлення меблевих заготовок з деревини.

9.Підвищення ефективності технологічного процесу виготовлення кріпильних виробів.

10.Пасові передачі,їх класифікація,переваги,недоліки та застосування.

11.Оптимізація технологічного процесу розкрою плитних деревних матеріалів.

12.Підвищення ефективності технологічного процесу обігріву багатоквартирного будинку.

13.Характеристика потокового та автоматизованого виробництва.

14.Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентноспроможності продукції.

15.Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції.

16.Ефективна діяльність підприємства.

17.Виробничий процес та принципи його раціональної організації.

18.Облік основних витрат на виробництві.

19.Технологія виробництва електроенергії, стан та галузі використання.

20.Технології виробництва виробів з пластмас, сучасний стан та перспективи розвитку галузі.

21.Світовий ринок продукції АПК та особливості розміщення галузі.

22.Системи і засоби автоматизації. Переваги і умови впровадження комплексної автоматизації у АПК.

23.Автоматичні трансмісії, їх класифікація, переваги,недоліки та застосування

24.Газовидобувна галузь, сучасний стан та переспективи розвитку.

Перевізна галузь транспортної промисловості, сучасний стан та перспективи розвитку.

25.Робочі машини у виробничій діяльності та характеристика показників ефективності їх використання.

26.Енергетичні машини у виробничій діяльності та характеристика показників ефективності їх використання.

27.Проектно-конструкторська та технологічна підготовка виробництва.

28.Особливості обліку витрат основного виробництва.

29.Нарахування та облік заробітної плати.

30.Характеристика показників ефективності діяльності підприємства.

31.Організація допоміжних виробництв.

32.Організація обслуговуючих господарств.

33.Характеристика одиничного та серійного методів організації виробництва.

34.Характеристика потокового та автоматизованого виробництва.

35.Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції.

36.Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції.

37.Ефективність діяльності підприємства.