УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Теми дисертацій

1
Азізов Талят Нуредінович ,
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри ТТД, ОП та БЖД

Тема дисертації:
«Напряженное состояние, трещиностойкость и прочность опорных зон предварительно напряженных железобетонных балочных конструкций с подрезками» , 1991 р.
Тема дисертації:
«Просторова робота залізобетонних перекриттів. Теорія та методи розрахунку»
2006 р.

2
Авраменко Олег Борисович,
Кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації:
«Формування культури праці в учнів 5-9 х класів на уроках трудового навчання»
2006
(Працює над написанням докторської дисертації)

3
Кравченко Леся Василівна,
Кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації:
«Формування в учнів 5-11 класів активної трудової позиції у процесі позаурочної предметно-перетворювальної діяльності»
2005 р.

4
Ковальчук Юрій Васильович,
Кандидат педагогічних наук, доцент

Тема дисертації: «Формування системи економічних понять у старшокласників сільської загальноосвітньої школи у процесі технологічної підготовки»
2010 р.

5
Нагайчук Олена Валеріївна,
Кандидат педагогічних наук, викладач

Тема дисертації:
«Інтелектуальний розвиток учнів 5-9 класів засобами проектно-технологічної діяльності», 2010р.

6
Ящук Сергій Миколайович,
Кандидат педагогічних наук, доцент
Тема дисертації:
«Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання», 2005 р.
(Працює над написанням докторської дисертації)

7
Мельник Олександр Васильович,
Кандидат технічних наук, доцент

Тема дисертації:
«Крутильна жорсткість та міцність залізобетонних елементів коробчастого перерізу з нормальними тріщинами»
2012р.Науково-дослідна робота викладачів кафедри зосереджена навколо комплексної кафедральної теми «Теорія і методика викладання технічних дисциплін у педагогічних навчальних закладах», що виконується в межах робочого часу викладачів, затверджено на засіданні кафедри (протокол №1 від 29 серпня 2011 року) шифр 6 (07)(073).