УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Відкриті заняття : Графіки

 

                              Графік проведення відкритих занять на І семестр 2015-2016 н.р.

                                              викладачами кафедри ТТД, ОП та БЖД

з/п

Дисципліна

Вид

Тема

Термін

Викладач

1

Теоретична механіка

Лек.

Система збіжних сил

Вересень

2015 р.

Азізов Т.Н.

2

Теоретична механіка

ПР

Визначення реакції опори плоскої системи сил

Вересень

2015 р.

Азізов Т.Н.

3

Інтелектуальна власність

Лек

Охорона права на об’єкти інтелектуальної власності

Жовтень 2015 р.

Авраменко О. Б.

4

Основи охорони праці

Лек

Електробезпека

Вересень

2015 р.

Нагайчук О. В.

5

Охорона праці та БЖД

ПР

Гігієна праці та виробнича санітарія

Вересень 2015 р.

Нагайчук О. В.

6

     Основи охорони праці

Лек.

Електробезпека в навчальних закладах

Жовтень

2015 р.

Кравченко Л.В.

7

    Безпека життєдіяльності

ПР

Соціально-політичні небезпеки

Листопад

2015 р.

Кравченко Л.В.

8

Метрологія

Лек.

Точність геометричних параметрів деталей

Вересень

2015 р.

Ковальчук Ю.В.

9

Метрологія

ЛПР

Вимірювання штангенінструментом

Вересень

2015 р.

Ковальчук Ю.В.

10

БЖД та ООП

Лек.

Профілактика травматизму та професійних захворювань

Вересень

2015 р.

Люльченко В.Г.

11

Основи охорони праці

ПР

Вивчення правових і нормативно-правових з умов охорони праці

Жовтень

2015 р.

Люльченко В.Г.

12

Цивільний захист

Лек

Захист населення в надзвичайних ситуаціях

Вересень

2015 р.

Мельник О.В.

13

Цивільний захист

ПР

Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях

Листопад

2015 р.

Мельник О.В.

14

Безпека життєдіяльності

Лек

Небезпеки техногенного характеру

Вересень

2015 р.

Орлова О.М

15

Безпека життєдіяльності

ПР

Небезпеки природнього характеру

Вересень 2015 р.

Орлова О.М

16

Охорона праці в галузі

Лек

Основні законодавчі та нормативно-правові акти з ОП

Вересень

2015 р.

Сусло Л.В.

17

Охорона праці в галузі

ПР

Травматизм та професійні захворювання в галузі

Жовтень

2015 р.

Сусло Л.В.

18

    Матеріалознавство

ПР

Методика проведення лекційного заняття

Жовтень

2015 р.

Ящук С.М.