УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Дисципліни кафедриДисципліни кафедри техніко-технологічних дисциплін,
охорони праці та безпеки життєдіяльності
на 2015-2016 н.р

1.БЖ та ОП.

2.БЖД та ООП.

3.БЖД.

4.Виробництво та обробка конструкційних матеріалів.

5.Гідравліка та теплотехніка.

6.Громадське будівництво.

7.Економіка та організація виробництва.

8.Електротехніка з практикумом електротехнічних робіт.

9.Електротехніка.

10.Енергетичні машини.

11.Інженерне обладнання будівель.

12.Інтелектуальна власність

13.Історія техніки і технологій.

14.Матеріалознавство та технологія виробництва конструкційних матеріалів.

15.Матеріалознавство.

16.Машинознавство.

17.Методика викладання ЗТД.

18.Метрологія, стандартизація, управління якістю.

19.Обробка конструкційних матеріалів.

20.Основи виробництва.

21.Основи електротехніки.

22.Основи інтелектуальної власності.

23.Основи охорони праці.

24.Основи проектної технології.

25.Основи техніки та технологій.

26.Охорона праці в галузі.

27.Охорона праці за видами економічної діяльності.

28.Охорона праці та БЖД.

29.Практикум з електротехнічних робіт.

30.Прикладна механіка.

31.Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства.

32.Робочі машини.

33.Робочі та енергетичні машини.

34.Стандартизація, управління якістю і сертифікація.

35.Теоретична механіка.

36.Технічна механіка.

37.Технологія виробництва конструкційних матеріалів.

38.Цивільний захист та охорона праці в галузі

39.Цивільний захист.