УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Охорона праці та безпека життєдіяльності людини

"Охорона праці та безпека життєдіяльності"
Керівник гуртка - к.п.н., старший викладач Нагайчук О. В.
Склад гуртка:
1. Бежинар катерина
2. Сокиренко Дарья
3. Малюта Світлана
4. Михайлова Юлія
5. Хухлей Ольга
6. Обримба Олена


План роботи гуртка
Організаційні заняття
Обговорення проблем, визначення тем, іх розподіл між виконавцями.
Визначення мети, завдання гуртка, предмету та задач дослідження.
Дослідження фізичних та хімічних факторів навколишнього середовища, які впливають на здоров`я людини. Заходи та засоби захисту від них.
Вивчення впливу іонізуючого випромінювання на організм людини. Правила харчування на радіаційно-забрудненних територіях.
Дослідження впливу хімічних речовин побуту на організм людини, заходи та способи захисту від них.
дослідження факторів, що впливають на психфізіологічний стан людини (як в побуті так і на виробництві).