УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ


КАФЕДРА ТЕХНIКО-ТЕХНОЛОГIЧНИХ ДИСЦИПЛIН, ОХОРОНИ ПРАЦI ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ


Тематика про ВКР

Тематика дипломних робіт

 

кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2016 – 2017 н. р.

1.Педагогічні умови інтелектуального розвитку учнів основної школи у процесі трудового навчання.

2.Формування основ економічної компетентності в майбутніх випускників сільських шкіл.

3.Формування маркетингової культури в учнів старших класів у процесі технологічної підготовки.

4.Економічне виховання учнів 5-9 класів загальноосвітніх шкіл у процесі трудового навчання.

5.Систематизація економічних знань учнів 10-11 класів сільських шкіл у процесі технологічної підготовки.

6.Логічна структуризація навчального матеріалу як засіб систематизації і узагальнення знань учнів 5-9 класів з основ виробництва.

7.Економічне виховання школярів у системі безперервної освіти.

8.Формування цілісної системи технічних понять в учнів основної школи на уроках трудового навчання.

9.Педагогічні технології навчання охорони праці майбутніх вчителів трудового навчання

10.Дидактичні умови підготовки майбутніх вчителів технологій до навчання учнів основ дизайну

11.Формування активної екологічної позиції в учнів основної школи в процесі вивчення варіативного модуля «Технологія обробки деревини»

12.Формування вмінь лідерської обдарованості в учнів 5-6 класів на уроках трудового навчання

13.Методика формування проектно-технологічної культури учнів 5-9 класів в процесі вивчення варіативного модуля «Технологія української народної вишивки»

14.Формування навичок самоосвітньої діяльності учнів 5-9 класів у процесі технічного моделювання

15.Методика навчання учнів основної школи технічному моделюванню в процесі технологічної підготовки

16.Дидактичні умови використання методів творчого мислення в процесі організації проектної технології старшокласниками

17.Організаційно-методичні умови формування творчих якостей особистості школяра на уроках трудового навчання засобами декоративно-ужиткового мистецтва

18.Формування художньо-графічних умінь школярів молодшого підліткового віку при вивченні варіативного модуля «Технологія виготовлення швейних виробів»

19.Формування здоров’язберігаючих умінь в учнів 5 класів на уроках трудового навчання

20.Формування екологічної свідомості учнів основної школи в процесі організації проектно-технологічної діяльності